Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Mind-Spa Lotusbloem

Om de behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Mind-Spa Lotusbloem ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling is ervaren.
 4. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 5. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 6. Mind-Spa Lotusbloem zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden behandeling/medicatie te stoppen of te veranderen. Daarnaast claimt Mind-Spa Lotusbloem uitdrukkelijk geen sportmassages te geven.
 7. Er worden bij Mind-Spa Lotusbloem geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 8. Contra indicatie; bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.
 9. Uit het oogpunt van uw privacy en rust wordt u verzocht voor de behandeling uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 10. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 11. Betaling verloopt contant of via een banktransfer en wordt direct na de behandeling voldaan.
 12. Massagepraktijk Mind-Spa Lotusbloem is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 13. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk Mind-Spa Lotusbloem aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 14. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Mind-Spa Lotusbloem en dit wordt ook van u verwacht. U wordt daarom verzocht om voor de behandeling gedoucht te zijn.
 15. Mind-Spa Lotusbloem behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 16. Op deze website wordt doorverwezen naar informatie van derden. Voor deze informatie draagt Mind-Spa Lotusbloem geen verantwoordelijkheid.
 17. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Massagepraktijk Mind-Spa Lotusbloem niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan jou gegeven is.